Telefon : +90 (535) 635-31-82 - Mail: info@konyaeksperi.com

headline

  • Gayrimenkullerinden düzenli gelir getirici mülk olarak yararlanmak amacıyla kiraya vermeyi düşünen özel ve tüzel kişiler veya kamu kuruluşları için verilecek danışmanlık hizmeti.
  • Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespiti.
  • Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması nedeniyle değer tespiti konularını kapsamaktadır.

Uzmanlarımız, piyasa bilgilerine, araştırma yeteneklerine ve veri kaynaklarına dayalı olarak talep edilen mülklerin kira bedelleri konusunda raporlar düzenlemektedir. Mahkemelerde bu konuda bilirkişilik yapmaktadırlar. Bu işlemlerini tüm mesleklerinin icrasında olduğu gibi bağımsızlık, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkeleri doğrultusunda yaparlar.

Back to Top